Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2071 komentarzy

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Mądrość według o.Bocheńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

IDEE I WARTOŚCI (21): Zamieszczam tekst w moim odczuciu bardzo kontrowersyjny –„Podręcznik Mądrości Tego Świata” ks. Józefa Bocheńskiego.

(...)

Ogłaszając rzecz o mądrości narażam się na zarzut, że uczę bezecności i psuję młodzież. Mądrość, o której tu jest mowa, wielce różni się, w rzeczy samej, od tradycyjnej moralności i od chrześcijańskiej bogobojności. Odpowiem, że (pomijając fakt, iż wiele przykazań mądrości znajdujemy w moralności tradycyjnej) chodzi tu o mądrość tego świata, filozoficzną, o której święty Paweł powiedział (I Kor. 1, 20), że: "Chrystus uczynił ją głupią", i że odwrotnie, nauka chrześcijańska jest głupotą w oczach pogan (tamże w 18). Jeśli o mnie chodzi, jestem chrześcijaninem, więc przyznaję się do ewangelicznej głupoty i bynajmniej nie zamierzam zalecać mądrości tego świata.

Ale jeśli tak jest, to dlaczego ogłaszam tę książkę? Dlatego, że z faktu, iż się jest wyznawcą jednej wiary, nie wynika, by nie należało znać innych. Przeciwnie: kto odrzuca jakiś pogląd, powinien wiedzieć, co odrzuca, czym ten pogląd jest i nie żywić złudzeń, co do znaczenia wyboru jakiego dokonał. Otóż wydaje mi się, że zbyt wielu chrześcijan robi sobie iluzje właśnie w tej sprawie i żyje według zasady: "i wilk syty i owca cała". Chciałem sprowokować ich do myślenia. Taka prowokacja należy do podstawowych zadań filozofa. Książeczka, którą oto oddaję w ręce czytelnika jest książeczką prowokacyjną.

 

(...)

 • Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
  • Dbaj przede wszystkim o twoje życie i zdrowie.
   • Nie bądź głupi, nie daj się zabić.
  • Gdy dalsze życie wydaje ci się na pewno i bezwzględnie nieznośne popełń samobójstwo.
  • Poza wyjątkowymi okolicznościami stawiaj twoje życie i zdrowie ponad wszystko inne.
 • Używaj życia.
  • Dbaj o to byś miał jak najwięcej przyjemności i jak i najmniej przykrości.
  • Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens.
   • Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.
   • Używaj chwili.
    • Umiej żyć w teraźniejszości.
    • Staraj się pojmować środki jako cele.
 • Rządź swoim życiem.
  • Bądź, o ile to możliwe, niezależny w czynie fizycznym.
  • Rządź twoją myślą, uczuciami i nastrojami.
   • Postępuj zgodnie z twoim własnym ideałem.
  • Nie przywiązuj się zbytnio do nikogo i niczego.
   • Nie popadaj w nałóg.
  • Zachowuj spokój wewnętrzny.
   • Zachowaj pogodę ducha.
    • Mów sobie codziennie rano: "Świetnie jest".
    • Staraj się przedstawić sobie wypadki przyszłe w sposób przyjemny.
 • Bądź roztropny.
  • Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie.
   • Zanim coś ważniejszego powiesz albo zrobisz zadaj sobie pytanie: Czy warto?
   • Sprawdź przed ważną decyzją czy nie bierzesz twoich życzeń za rzeczywistość.
   • W każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych.
   • Odłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie.
   • Poznaj siebie.
    • Znajdź codziennie chwilę do namysłu nad sobą.
  • Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą a nie tymi, które od ciebie nie zależą.
   • Nie wartościuj niepotrzebnie.
   • Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu.
  • Dbaj o zabezpieczenie twojej przyszłości.
 • Zachowaj we wszystkim umiar.
  • Zachowaj umiar w poglądach.
   • Unikaj twierdzeń całkiem ogólnych.
   • Bądź ostrożny - w swoich sądach.
  • Korzystaj z dóbr i przyjemności umiarkowanie.
  • Umiej używać małych przyjemności.
   • Przedkładaj wiele małych przyjemności nad niewiele wielkich.
  • Nie porywaj się na rzeczy, które przekraczają twoje możliwości.
 • Powziętą decyzję wykonaj mocno i wytrwale.
  • Nigdy nie powoduj się strachem.
   • Nie bój się śmierci.
 • Żyj dla swojego dzieła.
  • Wykonuj wszystko, co czynisz możliwie najlepiej.
  • Patrz na siebie, na innych ludzi i na świat okiem przyrodnika.
   • Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne.
   • Nie rozczulaj się nad sobą.
 • Uważaj twój stosunek do innych ludzi za nadzwyczaj ważny dla twojego życia.
 • Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
  • Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
   • Dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca.
   • Nie wierz nikomu dopóki nie przekonasz się, że on zna się na tym, o czym mówi, i że jest prawdomówny.
   • Nie uznawaj za prawdę żadnego twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane, albo wypowiedziane w środkach masowego przekazu.
  • Myśl i czuj niezależnie od innych.
  • Przedkładaj samotność nad towarzystwo.
  • Nie przywiązuj wagi do czci i zniewagi, jak długo nie jesteś pewny, że one mogą być bardzo pożyteczne, albo bardzo szkodliwe dla ciebie.
  • Nie patrz na siebie w zwierciadle społeczeństwa.
 • Nie zajmuj się innym człowiekiem wyjąwszy gdy on:

- może być ci pożyteczny, albo dla ciebie niebezpieczny,

- możesz mu pomóc,

- jesteś za niego odpowiedzialny.

 • Staraj się uważać ludzi, którymi nie masz się zajmować za twory twojej wyobraźni.

Dawaj innym możliwie mało informacji o sobie.

 • W miejscach publicznych staraj się być jak najbardziej anonimowy.
 • Stosuj się w zachowaniu do otoczenia.

Wyjąwszy gdy chodzi o przyjaciół i bliskich unikaj poufałości.

 • Przy pierwszym spotkaniu obcego nie bądź zbyt uprzejmy.

Dbaj o życzliwość ludzi.

 • Nie zrażaj sobie ludzi, jeśli możesz.
  • Ile możesz unikaj sporów.
   • Jak ognia unikaj sporu z ludźmi mającymi władzę nad tobą.
   • Gdy grozi ci niebezpieczny spór, uciekaj.
  • Nie wyrządzaj nikomu krzywdy, gdy cię to nic, albo mało kosztuje.
   • Ile możesz tego uniknąć nie mów nikomu rzeczy nieprzyjemnych.
   • Nie krytykuj niczyjego narodu, wyznania, zawodu w jego obecności.
 • Staraj się zyskać sympatię każdego spotkanego człowieka.
  • Bądź uprzejmy.
   • Bądź szczególnie uprzejmy dla ludzi bogatych i możnych.
  • Oddawaj chętnie przysługi, które cię nic nie kosztują, albo kosztują cię niewiele.
  • Niech twoja obecność i mowa będzie miła dla partnera.
   • Do każdego spotkanego człowieka podchodź z uśmiechem.
   • Pochlebiaj rozmówcy.
   • Niech twój rozmówca wie, że się nim interesujesz.
   • Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.
 • Pracuj systematycznie i wytrwale nad zdobyciem życzliwości ludzi, z którymi ci żyć wypada.

Postępuj tak, abyś był uważany za człowieka, na którym można polegać.

 • Nie kłam i nie wprowadzaj w błąd, o ile możesz.
 • Dotrzymuj twoich obietnic.

Bądź umiarkowanie solidarny z grupą do której należysz.

 • Zachowuj umiarkowanie zasady moralności.
 • W okolicznościach mniej więcej równych daj pierwszeństwo członkowi twojej grupy przed obcym.
 • Stosuj się do grupy, w której jesteś.
 • Miej paru przyjaciół.
  • Niech twoim przyjacielem będzie tylko człowiek o wypróbowanej uczciwości i inteligencji.
  • Bądź twoim przyjaciołom wierny.

 

W cyklu IDEE I WARTOŚCI na moim blogu ukazały się ostatnio:

/…/

12.Posępny podstęp postępu (1.11.2016)

13.Manifest New Resistance (31.12.2016)

14.Krytyka konserwatyzmu (27.08.2017)

15.Metafizyka luksusu elit (2.11.2017)

16.Gnostyk wedle Dugina (16.12.2017)

17.Potrzeba Czwartej Teorii Politycznej (20.12.2017)

18.4TP i problem diabła (30.12.2017)

19.Transhumanizm nie przejdzie (1.01.2018)

20.Ojczyzna albo kapitalizm (5.08.2018)

21.Mądrość wg o.Bocheńskiego (16.09.2018)

 

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  A ja myślałem, że to Księga mądrości.
 • To są jakieś talmudyczne mądrości
  Ciekawe, czy ten ojczulek scyzorykiem chrzczony, czy ukrywa ogonek i kopytka pod sukienką?
 • @Lotna 11:39:38
  "Mój brat Aleksander pisze w swoich sumiennie udokumentowanych Materiałach do historii rodziny Bocheńskich (Fryburg 1981): „Boniecki wywodzi Bocheńskich z Prus, podobnie Żernicki. Niesie-cki wymienia Jana Lansdorf Bocheńskiego, elektora Władysława IV 1632". Biliński cytuje „trzy pokolenia Bocheńskich na Bocheńcu w Ziemi Dobrzyńskiej" (str. 4) „Bocheńscy wylegitymowali się ze szlachectwa w Kamieńcu Podolskim z przydomkiem Lansdorf 1802 r." (str. 5). Wydaje się więc pewnym, że moja rodzina nosiła pierwotnie nazwisko „Lansdorf-Bocheński" czy „Lansdorf z Bocheńca" i że mieszkała w XVII wieku w Ziemi Dobrzyńskiej. Tradycja rodzinna idzie dalej. Bocheńscy mieli się pierwotnie nazywać Lansdorf i pochodzić z Prus Książęcych. Na skutek udziału w Związku Jasz-czurczym (Eidechsenbund) sprzysiężeniu przeciw Zakonowi Krzyża-
  10"
  To z " Biografii" o.Bocheńskiego. Książeczka, o której pisze Pan Jeznach ma tytuł "Podręcznik mądrości tego świata". Zresztą Autor zacytował fragment wstępu, z którego wynika, że o.Bocheński niekoniecznie popiera te mądrości. W tym samym podręczniku pisze o różnicach pomiędzy moralnością, etyką, mądrością i bogobojnością. To jest systematyka według Bocheńskiego a nie wyznawane przez niego zasady.
 • @wercia 12:21:41
  „Autor zacytował fragment wstępu, z którego wynika, że o.Bocheński niekoniecznie popiera te mądrości.”
  „ To jest systematyka według Bocheńskiego a nie wyznawane przez niego zasady.”

  Dziękuję za wyjaśnienie, które zmienia postać rzeczy. Szkoda, ze nie dokonał go Autor wpisu.
 • Ubogi intelektualnie bełkocik.
  Taki "Talmud" dla ubogich...z wyciętym rasizmem... choć w wielu zasadach ten egoizm (Ja uber allews) jest widoczny a to forma rasizmu.
 • @Lotna 11:39:38
  Mamy podobne spostrzeżenia... zauważyłem to dopiero po napisaniu swojego komentarza.

  Wpojony Talmudzik ... i rodzaj adaptacji do obecnych czasów ?.
 • @Oscar 13:54:51
  Niezupełnie. Przeczytaj komentarz werci.
 • @Lotna 14:11:30
  Dzisiaj każdy żyd ma porządne "aryjskie" papiery a wielu ma po kilka zestawów takich papierów (wachlarz paszportów w kieszeni).

  Nie znam żyda który by miał żydowskie pochodzenie... każdy to "aryjczyk na da aryjczyki".

  A wykaz zachowań jest iście Talmudyczny i pytanie kto i po co ten wykaz stworzył. Dla nauki i jako wzorzec ? dla przestrogi? ? by udokumentować zasady wyznawane przez kogoś innego .. jak tak to przez kogo ?

  Jakieś krętactwo... to na pewno nie jest "dekalog słowiański" my mamy całkiem inną filozofię życiową.
 • @Oscar 14:28:51
  O. Bocheński to jeden z "większych" polskich myślicieli.
  W mojej ocenie przynajmniej dorównuje Dmowskiemu, Konecznemu, czy współczesnemu o. Krąpcowi.
 • @Lotna 11:39:38
  Pod sutanną. Nie ukrywa. Systematyzuje ogólnie te trochę mniej psychopatyczne zasady pomagające utrzymać sie na powierzchni w tym naszym "wyścigu szczurów".
 • @Oscar 14:28:51
  Sięgnij do książki to się dowiesz. Najprościej siedzieć na 4 lliterach i pisać głupoty.
 • @
  A ja się zgadzam. Niektóre punkty wymagałyby szczegółowej interpretacji.
  Niektóre z tych zasad próbuje stosować ale mi się nie udaje tak jak chcę. Po całości wydaje mi się sensowne.
 • O!
  Dzięki za skopiowanie dokonanego przeze mnie 7 lat temu skrótu bardzo ciekawej książeczki Bocheńskiego!: https://www.salon24.pl/u/gps65/364022,madrosci-tego-swiata

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031