Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2071 komentarzy

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Mądrość według o.Bocheńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

IDEE I WARTOŚCI (21): Zamieszczam tekst w moim odczuciu bardzo kontrowersyjny –„Podręcznik Mądrości Tego Świata” ks. Józefa Bocheńskiego.

(...)

Ogłaszając rzecz o mądrości narażam się na zarzut, że uczę bezecności i psuję młodzież. Mądrość, o której tu jest mowa, wielce różni się, w rzeczy samej, od tradycyjnej moralności i od chrześcijańskiej bogobojności. Odpowiem, że (pomijając fakt, iż wiele przykazań mądrości znajdujemy w moralności tradycyjnej) chodzi tu o mądrość tego świata, filozoficzną, o której święty Paweł powiedział (I Kor. 1, 20), że: "Chrystus uczynił ją głupią", i że odwrotnie, nauka chrześcijańska jest głupotą w oczach pogan (tamże w 18). Jeśli o mnie chodzi, jestem chrześcijaninem, więc przyznaję się do ewangelicznej głupoty i bynajmniej nie zamierzam zalecać mądrości tego świata.

Ale jeśli tak jest, to dlaczego ogłaszam tę książkę? Dlatego, że z faktu, iż się jest wyznawcą jednej wiary, nie wynika, by nie należało znać innych. Przeciwnie: kto odrzuca jakiś pogląd, powinien wiedzieć, co odrzuca, czym ten pogląd jest i nie żywić złudzeń, co do znaczenia wyboru jakiego dokonał. Otóż wydaje mi się, że zbyt wielu chrześcijan robi sobie iluzje właśnie w tej sprawie i żyje według zasady: "i wilk syty i owca cała". Chciałem sprowokować ich do myślenia. Taka prowokacja należy do podstawowych zadań filozofa. Książeczka, którą oto oddaję w ręce czytelnika jest książeczką prowokacyjną.

 

(...)

 • Postępuj tak, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło.
  • Dbaj przede wszystkim o twoje życie i zdrowie.
   • Nie bądź głupi, nie daj się zabić.
  • Gdy dalsze życie wydaje ci się na pewno i bezwzględnie nieznośne popełń samobójstwo.
  • Poza wyjątkowymi okolicznościami stawiaj twoje życie i zdrowie ponad wszystko inne.
 • Używaj życia.
  • Dbaj o to byś miał jak najwięcej przyjemności i jak i najmniej przykrości.
  • Dbaj o to, aby twoje życie miało zawsze sens.
   • Miej zawsze przed sobą cel do osiągnięcia.
   • Używaj chwili.
    • Umiej żyć w teraźniejszości.
    • Staraj się pojmować środki jako cele.
 • Rządź swoim życiem.
  • Bądź, o ile to możliwe, niezależny w czynie fizycznym.
  • Rządź twoją myślą, uczuciami i nastrojami.
   • Postępuj zgodnie z twoim własnym ideałem.
  • Nie przywiązuj się zbytnio do nikogo i niczego.
   • Nie popadaj w nałóg.
  • Zachowuj spokój wewnętrzny.
   • Zachowaj pogodę ducha.
    • Mów sobie codziennie rano: "Świetnie jest".
    • Staraj się przedstawić sobie wypadki przyszłe w sposób przyjemny.
 • Bądź roztropny.
  • Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie.
   • Zanim coś ważniejszego powiesz albo zrobisz zadaj sobie pytanie: Czy warto?
   • Sprawdź przed ważną decyzją czy nie bierzesz twoich życzeń za rzeczywistość.
   • W każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych.
   • Odłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie.
   • Poznaj siebie.
    • Znajdź codziennie chwilę do namysłu nad sobą.
  • Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą a nie tymi, które od ciebie nie zależą.
   • Nie wartościuj niepotrzebnie.
   • Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu.
  • Dbaj o zabezpieczenie twojej przyszłości.
 • Zachowaj we wszystkim umiar.
  • Zachowaj umiar w poglądach.
   • Unikaj twierdzeń całkiem ogólnych.
   • Bądź ostrożny - w swoich sądach.
  • Korzystaj z dóbr i przyjemności umiarkowanie.
  • Umiej używać małych przyjemności.
   • Przedkładaj wiele małych przyjemności nad niewiele wielkich.
  • Nie porywaj się na rzeczy, które przekraczają twoje możliwości.
 • Powziętą decyzję wykonaj mocno i wytrwale.
  • Nigdy nie powoduj się strachem.
   • Nie bój się śmierci.
 • Żyj dla swojego dzieła.
  • Wykonuj wszystko, co czynisz możliwie najlepiej.
  • Patrz na siebie, na innych ludzi i na świat okiem przyrodnika.
   • Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne.
   • Nie rozczulaj się nad sobą.
 • Uważaj twój stosunek do innych ludzi za nadzwyczaj ważny dla twojego życia.
 • Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
  • Bądź ostrożny w stosunkach z innymi ludźmi.
   • Dopóki go lepiej nie poznasz, uważaj każdego spotkanego człowieka za złośliwego głupca.
   • Nie wierz nikomu dopóki nie przekonasz się, że on zna się na tym, o czym mówi, i że jest prawdomówny.
   • Nie uznawaj za prawdę żadnego twierdzenia tylko dlatego, że jest wydrukowane, albo wypowiedziane w środkach masowego przekazu.
  • Myśl i czuj niezależnie od innych.
  • Przedkładaj samotność nad towarzystwo.
  • Nie przywiązuj wagi do czci i zniewagi, jak długo nie jesteś pewny, że one mogą być bardzo pożyteczne, albo bardzo szkodliwe dla ciebie.
  • Nie patrz na siebie w zwierciadle społeczeństwa.
 • Nie zajmuj się innym człowiekiem wyjąwszy gdy on:

- może być ci pożyteczny, albo dla ciebie niebezpieczny,

- możesz mu pomóc,

- jesteś za niego odpowiedzialny.

 • Staraj się uważać ludzi, którymi nie masz się zajmować za twory twojej wyobraźni.

Dawaj innym możliwie mało informacji o sobie.

 • W miejscach publicznych staraj się być jak najbardziej anonimowy.
 • Stosuj się w zachowaniu do otoczenia.

Wyjąwszy gdy chodzi o przyjaciół i bliskich unikaj poufałości.

 • Przy pierwszym spotkaniu obcego nie bądź zbyt uprzejmy.

Dbaj o życzliwość ludzi.

 • Nie zrażaj sobie ludzi, jeśli możesz.
  • Ile możesz unikaj sporów.
   • Jak ognia unikaj sporu z ludźmi mającymi władzę nad tobą.
   • Gdy grozi ci niebezpieczny spór, uciekaj.
  • Nie wyrządzaj nikomu krzywdy, gdy cię to nic, albo mało kosztuje.
   • Ile możesz tego uniknąć nie mów nikomu rzeczy nieprzyjemnych.
   • Nie krytykuj niczyjego narodu, wyznania, zawodu w jego obecności.
 • Staraj się zyskać sympatię każdego spotkanego człowieka.
  • Bądź uprzejmy.
   • Bądź szczególnie uprzejmy dla ludzi bogatych i możnych.
  • Oddawaj chętnie przysługi, które cię nic nie kosztują, albo kosztują cię niewiele.
  • Niech twoja obecność i mowa będzie miła dla partnera.
   • Do każdego spotkanego człowieka podchodź z uśmiechem.
   • Pochlebiaj rozmówcy.
   • Niech twój rozmówca wie, że się nim interesujesz.
   • Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.
 • Pracuj systematycznie i wytrwale nad zdobyciem życzliwości ludzi, z którymi ci żyć wypada.

Postępuj tak, abyś był uważany za człowieka, na którym można polegać.

 • Nie kłam i nie wprowadzaj w błąd, o ile możesz.
 • Dotrzymuj twoich obietnic.

Bądź umiarkowanie solidarny z grupą do której należysz.

 • Zachowuj umiarkowanie zasady moralności.
 • W okolicznościach mniej więcej równych daj pierwszeństwo członkowi twojej grupy przed obcym.
 • Stosuj się do grupy, w której jesteś.
 • Miej paru przyjaciół.
  • Niech twoim przyjacielem będzie tylko człowiek o wypróbowanej uczciwości i inteligencji.
  • Bądź twoim przyjaciołom wierny.

 

W cyklu IDEE I WARTOŚCI na moim blogu ukazały się ostatnio:

/…/

12.Posępny podstęp postępu (1.11.2016)

13.Manifest New Resistance (31.12.2016)

14.Krytyka konserwatyzmu (27.08.2017)

15.Metafizyka luksusu elit (2.11.2017)

16.Gnostyk wedle Dugina (16.12.2017)

17.Potrzeba Czwartej Teorii Politycznej (20.12.2017)

18.4TP i problem diabła (30.12.2017)

19.Transhumanizm nie przejdzie (1.01.2018)

20.Ojczyzna albo kapitalizm (5.08.2018)

21.Mądrość wg o.Bocheńskiego (16.09.2018)

 

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  A ja myślałem, że to Księga mądrości.
 • To są jakieś talmudyczne mądrości
  Ciekawe, czy ten ojczulek scyzorykiem chrzczony, czy ukrywa ogonek i kopytka pod sukienką?
 • @Lotna 11:39:38
  "Mój brat Aleksander pisze w swoich sumiennie udokumentowanych Materiałach do historii rodziny Bocheńskich (Fryburg 1981): „Boniecki wywodzi Bocheńskich z Prus, podobnie Żernicki. Niesie-cki wymienia Jana Lansdorf Bocheńskiego, elektora Władysława IV 1632". Biliński cytuje „trzy pokolenia Bocheńskich na Bocheńcu w Ziemi Dobrzyńskiej" (str. 4) „Bocheńscy wylegitymowali się ze szlachectwa w Kamieńcu Podolskim z przydomkiem Lansdorf 1802 r." (str. 5). Wydaje się więc pewnym, że moja rodzina nosiła pierwotnie nazwisko „Lansdorf-Bocheński" czy „Lansdorf z Bocheńca" i że mieszkała w XVII wieku w Ziemi Dobrzyńskiej. Tradycja rodzinna idzie dalej. Bocheńscy mieli się pierwotnie nazywać Lansdorf i pochodzić z Prus Książęcych. Na skutek udziału w Związku Jasz-czurczym (Eidechsenbund) sprzysiężeniu przeciw Zakonowi Krzyża-
  10"
  To z " Biografii" o.Bocheńskiego. Książeczka, o której pisze Pan Jeznach ma tytuł "Podręcznik mądrości tego świata". Zresztą Autor zacytował fragment wstępu, z którego wynika, że o.Bocheński niekoniecznie popiera te mądrości. W tym samym podręczniku pisze o różnicach pomiędzy moralnością, etyką, mądrością i bogobojnością. To jest systematyka według Bocheńskiego a nie wyznawane przez niego zasady.
 • @wercia 12:21:41
  „Autor zacytował fragment wstępu, z którego wynika, że o.Bocheński niekoniecznie popiera te mądrości.”
  „ To jest systematyka według Bocheńskiego a nie wyznawane przez niego zasady.”

  Dziękuję za wyjaśnienie, które zmienia postać rzeczy. Szkoda, ze nie dokonał go Autor wpisu.
 • Ubogi intelektualnie bełkocik.
  Taki "Talmud" dla ubogich...z wyciętym rasizmem... choć w wielu zasadach ten egoizm (Ja uber allews) jest widoczny a to forma rasizmu.
 • @Lotna 11:39:38
  Mamy podobne spostrzeżenia... zauważyłem to dopiero po napisaniu swojego komentarza.

  Wpojony Talmudzik ... i rodzaj adaptacji do obecnych czasów ?.
 • @Oscar 13:54:51
  Niezupełnie. Przeczytaj komentarz werci.
 • @Lotna 14:11:30
  Dzisiaj każdy żyd ma porządne "aryjskie" papiery a wielu ma po kilka zestawów takich papierów (wachlarz paszportów w kieszeni).

  Nie znam żyda który by miał żydowskie pochodzenie... każdy to "aryjczyk na da aryjczyki".

  A wykaz zachowań jest iście Talmudyczny i pytanie kto i po co ten wykaz stworzył. Dla nauki i jako wzorzec ? dla przestrogi? ? by udokumentować zasady wyznawane przez kogoś innego .. jak tak to przez kogo ?

  Jakieś krętactwo... to na pewno nie jest "dekalog słowiański" my mamy całkiem inną filozofię życiową.
 • @Oscar 14:28:51
  O. Bocheński to jeden z "większych" polskich myślicieli.
  W mojej ocenie przynajmniej dorównuje Dmowskiemu, Konecznemu, czy współczesnemu o. Krąpcowi.
 • @Lotna 11:39:38
  Pod sutanną. Nie ukrywa. Systematyzuje ogólnie te trochę mniej psychopatyczne zasady pomagające utrzymać sie na powierzchni w tym naszym "wyścigu szczurów".
 • @Oscar 14:28:51
  Sięgnij do książki to się dowiesz. Najprościej siedzieć na 4 lliterach i pisać głupoty.
 • @
  A ja się zgadzam. Niektóre punkty wymagałyby szczegółowej interpretacji.
  Niektóre z tych zasad próbuje stosować ale mi się nie udaje tak jak chcę. Po całości wydaje mi się sensowne.
 • O!
  Dzięki za skopiowanie dokonanego przeze mnie 7 lat temu skrótu bardzo ciekawej książeczki Bocheńskiego!: https://www.salon24.pl/u/gps65/364022,madrosci-tego-swiata

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930