Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2071 komentarzy

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Uwaga: konferencja KIP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Pieniądz jako narzędzie współpracy, rozwoju i harmonii społecznej, czy rywalizacji, wywłaszczenia, destrukcji i zniewolenia?” – Konferencja Klubu Inteligencji Polskiej i KoRReUs

 

We współczesnym świecie dominuje ekonomia korporacyjna, której fundamentem jest spekulacja i kreacja pieniądza z niczego przez prywatne banki w formie długu. Główną zasadą tej ekonomii jest prywatyzacja zysków i uspołecznienie kosztów. Najważniejszym przejawem prywatyzacji jest uczynienie pieniądza towarem, jego kreacja i administrowanie w skali świata przez  nieliczne „rodziny”bankierskie. Skutkiem tego systemu jest rosnące zadłużanie i przejmowanie własności państw i społeczeństw, co pozbawia je najważniejszych atrybutów: wolności, współpracy, suwerenności, rozwoju i harmonii społecznej.

Prelegenci Konferencji posiadają wiedzę na temat  istoty obecnego systemu pieniężnego, gromadzoną do ponad dwudziestu lat. Wiedzy tej nie przekazuje się w szkołach i uczelniach ekonomicznych.   Wiedza przekazywana fałszuje istotę pieniądza, a tym samym opartej na nim ekonomii. Ta ekonomia stanowi  fundament: rywalizacji, nazywanej konkurencją, wywłaszczenia ludzi z własności, destrukcji społecznej, gospodarczej i politycznej oraz zniewolenia ludzi.

Wymienieni niżej referenci reprezentują nową ekonomię, opartą na fundamencie pieniądza bezodsetkowego, eliminującego spekulację i kreację pieniądza bez pokrycia w wytwarzanych przez społeczeństwo dobrach. Do Grupy tej należy jeszcze zaliczyć dr Szczęsnego Z. Górskiego, Krzysztofa Lewandowskiego i św. pamięci Jacka Rossakiewicza. Zasługą Grupy jest upowszechnienie, w ostatnich latach w Polsce, świadomości i wiedzy na temat obecnego, lichwiarskiego, spekulacyjnego i  destruktywnego sytemu pieniężnego oraz wskazanie zdrowych, naturalnych systemów finansowych, nierzadko sprawdzonych w społecznej praktyce.

Na stronie Klubu jest wiele publikacji, z tego obszaru ekonomii.

Konferencja jest kontynuacją całego szeregu konferencji na temat systemów finansowych, w tym pieniądza, z udziałem m.in.  wymienionych referentów. Ostatnia konferencja naukowa o równie szerokim zakresie: interdyscyplinarnym, historycznym i globalnym, pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu” została zorganizowana w dniu 27 marca 2014 r. w Warszawie przez Krajową Radę Spółdzielczą i Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą jako organizatorów instytucjonalnych.

Serdecznie zapraszamy na Konferencję wszystkich poszukujących wiedzy w zakresie objętym programem, który ma charakter w dużym stopniu interdyscyplinarny, globalny i trochę historyczny. Wstęp wolny, ale ilość miejsc siedzących jest ograniczona na sali do 110.

 

Program Konferencji Naukowej

Pieniądz jako narzędzie współpracy, rozwoju i harmonii społecznej,
czy rywalizacji, wywłaszczenia, destrukcji i zniewolenia?

Miejsce:         Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62(300 m od Placu Bankowego w kierunku wschodnim, gmach między torami tramwajowymi; dojazd od Centrum: 2 stacja metra lub 3 przystanek tramwajem)

Termin:         3 czerwca 2017 r. godz. 11.00, prosimy o przybycie do 10.45

Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej
Konfederacja na rzecz Reform Ustrojowych KoRReUs

11.00  Otwarcie i powitanie: dr Dariusz Grabowski i dr Aleksander Kisil

11.15  Sesja – prowadzenie: dr Krzysztof Lachowski

 1. Wstęp filmowy – 1-5 minut

Kreacja pieniądza dłużnego, jako fundament ekonomii korporacyjnej i możliwe kierunki zmian systemu pieniężnego – dr Krzysztof Lachowski – wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej (35) minut)

 1. Wstęp filmowy – 1-5 minut

Konsekwencje socjologiczno-społeczne, ekonomiczno-gospodarcze i polityczno-ustrojowe utrzymania obecnego systemu pieniądza dłużnego. – Dariusz Brzozowiec – lider walut lokalnych w Polsce, Klub Inteligencji Polskiej (35 minut)

 1. Wstęp filmowy – 1-5 minut

Globalne, uwarunkowania zmian obecnego systemu finansowego, administrowanego przez światową finansjerę (prywatne banki) – Marek Głogowski – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego (35 minut)

 1. Dyskusja – 40minut

14.00          Przerwa – 30 minut

14.30          Panel dyskusyjny (razem z dyskusją z uczestnikami – ok. 90 minut)

 Analiza i ocena docelowych i przejściowych koncepcji zmian systemu finansowego. Szanse i zagrożenia.

Moderacja:

Krzysztof Lachowski wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inteligencji Polskiej

Paneliści:

Dariusz Brzozowiec lider walut lokalnych w Polsce, Klub Inteligencji Polskiej

Marek Głogowski ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego

Robert Jankowski ekspert  Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

Józef Kamycki Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Izabela Litwin  – Fundacja „Jesteśmy Zmianą”

16.00          Podsumowanie

16.20          Ogłoszenia i zakończenie

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

 

Informacje o prelegentach Konferencji:

Dariusz Sławomir Brzozowiec – z wykształcenia dyplomowany technik leśnik, z pasji alternatywny ekonomista. Autor publikacji o tematyce ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnej ekonomii. Znawca i praktyk założeń oraz funkcji walut lokalnych oraz komplementarnych systemów transakcyjnych. Popularyzator wiedzy o istocie pieniądza i systemach pieniężnych. Wieloletni współpracownik w funkcji dyrektora organizacji międzynarodowej IRTA, działającej na rzecz rozwoju alternatywnych systemów walutowych.  Szkoleniowiec w zakresie wdrażania komplementarnych systemów walutowych w kraju oraz za granicą. Prelegent wielu konferencji dotyczących problemu współczesnego pieniądza w skali: lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Aktualnie jako lider Polskiej Waluty Lokalnej Zielony, wprowadził do polskiej przestrzeni gospodarczej nową komplementarną  walutę  obsługującą kilkaset przedsiębiorstw.

Marek  Głogowski  - ukończył interdyscyplinarne studia inżynierskie, studia ekonomiki przemysłu  i podyplomowe studia zarządzania gospodarką narodową. Menadżer specjalista  zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi. Był dyrektorem naczelnym i prezesem przedsiębiorstw z kilku branż gospodarki. Pracował w administracji rządowej. Jest ekspertem Polskiego Lobby Przemysłowego w dziedzinie gospodarki i infrastruktury.  Przygotował kilka konferencji PLP, dziesiątki referatów i opinii oraz szereg publikacji z obszaru  gospodarki – przemysłu , infrastruktury i procesów globalizacji.

Piotr Robert Jankowski –ukończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów współtwórca i redaktor podziemnego pisma społeczno – politycznego Vade Mecum. Współorganizator Kongresu Prawicy Polskiej z 1 maja 1990 r oraz autor jednego z wygłoszonych na nim referatów programowych (z ramienia Ruchu Narodowo – Liberalnego). Na początku lat 90 kandydat w wyborach do Rady Miasta Łodzi (90 r.) i do Sejmu (91 r.) z listy Ruchu Narodowo – Liberalnego. Współtwórca RNL oraz jego programu gospodarczego, który wyrastał z ostrego sprzeciwu wobec terapii szokowej tzw. planu Balcerowicza. Wykładowca w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej na kierunku studiów podyplomowych z nowej ekonomii – Nawigatorzy Jutra. Od ćwierćwiecza prywatny przedsiębiorca. Obecnie ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, specjalizujący się w tematyce ustroju monetarnego. Popularyzator idei banków komunalnych i walut lokalnych.

Józef Kamycki – inżynier informatyk, były pracownik Narodowego Banku Polskiego. Autor m.in. pracy „Filary państwowości naszej – realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej”. Za swoich patronów ideowych uważa Ministra Skarbu II Rzeczypospolitej Jerzego Zdziechowskiego oraz założyciela, pierwszej na ziemiach polskich, spółki właścicielsko –  pracowniczej „Gazolina” S.A. Mariana Wieleżyńskiego. Zajmuje się publicystyką ekonomiczną jako bloger  Nikander. Współzałożyciel Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych. Specjalizuje się polityce monetarnej opartej na parytecie gospodarczym, na wzorach Jerzego Zdziechowskiego i umowami wspólnie kontrolowanymi, jako formie rozliczeń finansowych, opartych na zasadach spółdzielczych.

Krzysztof Lachowski - analityk systemowy procesów globalnych, w tym systemu pieniężnego i  prognozowania strategicznego, od ponad 20  lat. Doświadczenie w administracji państwowej: URM i KRiTV.  Doświadczenie gospodarcze: w instytucjach finansowych (fundusz poręczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, bank ) i  firmie handlowej. Wykładał w kilku warszawskich i mazowieckich uczelniach. Od wielu lat związany ze spółdzielczością. Aktualnie jest  Prezesem Zarządu Towarzystwa Spółdzielców i Wiceprezesem Zarządu Klubu Inteligencji Polskiej. Autor i współautor kilku planów społeczno-gospodarczych, w tym autor „Korekcyjnego programu gospodarczego” z marca 1990 r. dla znaczącej partii politycznej, przeciwstawnego do planu „szokowej terapii gospodarczej” zrealizowanej przez L. Balcerowicza. Organizator i współorganizator ponad 20 konferencji naukowych, w tym na temat pieniądza, i ponad 40 sympozjów, seminariów i spotkań w klubach dyskusyjnych. Autor ponad 200 publikacji (w tym kilkunastu książek), ekspertyz i prezentacji filmowych, m.in. na tematy społeczno-gospodarcze, pieniądza i przemian cywilizacyjnych w Polsce i w świecie. Zajmował się także:  badaniami opinii społecznej i marketingowymi rynku, sporządzaniem biznes planów i planów strategicznych dla firm.

Izabela Litwin– ekonomista, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Popularyzatorka i edukatorka wiedzy ekonomicznej w szczególności w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego CEDOS. Autorka książek popularyzatorskich z zakresu ekonomii. Prelegentka licznych konferencji naukowych. Współpracownik i ekspert Fundacji „Jesteśmy Zmianą”.

KOMENTARZE

 • @Autor
  "(...) kreację pieniądza bez pokrycia w wytwarzanych przez społeczeństwo dobrach."

  Jaka szkoda że wszyscy zwolennicy "nowej ekonomii" boją się odpowiadać na następujące pytanie:

  Na czym polega "pokrycie w wytwarzanych przez społeczeństwo dobrach" w przypadku pieniądza dla przykładu pary butów? Dla jakiej kwoty pieniędzy ta para butów będzie stanowiła "pokrycie"?

  To pytanie wyjaśnia cały bezsens promowanej "nowej ekonomii", gdyż nie ma żadnej stałej kwoty pieniędzy która stanowiła by rozwiązanie. Kwota ta jest zmienna, zależna m.in. od liczby pieniędzy i substytutów pieniędzy jakie znajdują się aktualnie w obiegu, od liczby innych dóbr dostępnych do wymiany, od jakości tych przykładowych butów, od liczby par butów już posiadanych przez ludzi i od wielu jeszcze innych czynników.
 • @Autor
  Mam zastrzeżenia tyczące ujęcia tematycznego. Po prostu, moim zdaniem, rozważania o roli pieniądza bez uwzględniania innych elementów cywilizacyjnych jest bezcelowe.
  Samo postawienie tematu - wskazuje, że taka zmiana paradygmatów społecznych jest konieczna. Jeśli zaś zmiana systemu nie nastąpi, to system sukcesywnie przywróci istniejące zależności nawet gdyby zmiany zostały wprowadzone.
  Wystarczy prześledzić działania systemowe ostatnich kilkudziesięciu lat (od upadku komunizmu), kiedy to daje się zauważyć nasilenie i sukcesywne wprowadzanie form zawłaszczania całej gospodarki przez coraz bardziej nieliczne grono.
  Czy jak tym "właścicielom" powie się, że teraz mają już nie okradać innych, to będą się dostosowywali?
  Wiele razy rozmawiałem o tym ze śp. Jackiem Rossakiewiczem - w wielu miejscach zgadzaliśmy się, chociaż moje poglądy są bardziej radykalne.

  Cóż, zrezygnowałem z członkostwa w KIP (jako chyba pierwszy) - pewne kwestie są tam stawiana w niewłaściwy sposób, a dywagacje nad szczegółami, bez wizji całego problemu - to "bicie piany".
  Czy są potrzebne? O tyle, że pewne kwestie zostaną wyjaśnione, co może przyniesie z czasem rozumienie, że tylko zmiana systemowa może dać rezultat.
 • @programista 07:35:38
  //od wielu jeszcze innych czynników.//

  To skąd ci żydowscy manipulatorzy.

  //Gold and Silver Are Manipulated
  Deutsche Bank admitted today that it participated with other big banks in manipulating gold and silver prices.//

  //The Oil Market Is Manipulated
  The big banks aided Unaoil in bribing governments worldwide to manipulate oil prices. The Age notes://

  //Other Commodities Are Manipulated
  The big banks and government agencies have been conspiring to manipulate commodities prices for decades.//

  itd

  http://www.zerohedge.com/news/2016-04-14/markets-are-manipulated
 • @Arjanek 08:04:12
  Staram się właśnie tłumaczyć, że pieniądz nie jest powiązany z żadnym "dobrem społecznym". Wartości takich dóbr wyrażone w pieniądzu są zmienne. Szczególnie gdy funkcjonują derywaty, czyli zakłady o cenę takich właśnie dóbr. Posiadacze dużych zasobów pieniędzy mogą wpływać i wpływają na ceny.

  Jeżeli głosicielom haseł "nowej ekonomii" chodzi po prostu o globalne "rozkułaczenie" wszystkich którzy mają więcej od nich to sprawa jest wtedy prosta i jasna. Dlaczego jednak jest potrzeba ukrywania takich zamiarów pod hasłami jakiejś "nowej ekonomii","pieniądza bezodsetkowego","pokrycia pieniądza w dobrach społecznych"?
 • Drobne sprostowanie
  Życzę konferencji sukcesu, jednak zrezygnowałem z uczestnictwa w panelu dyskusyjnym.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930