Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2072 komentarze

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

Zagrożenie z Królewca?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

WOJSKO I TECHNIKA WOJSKOWA: Czy Rosja rzeczywiście zagraża Polsce ze strefy Kaliningradu? Zamieszczam w miarę aktualne rozpoznanie pełnego stanu rosyjskich sił wojskowych w tym rejonie.

 

 

 

 W propagandzie obecnych władz Polski strefa Kaliningradu służy jako argument, który uzasadnia pobrzękiwanie szabelką przez Macierewicza i zapraszanie jankeskich wojsk do Polski. Na ile jest to realne zagrożenie, a na ile tylko straszak? Poniżej próba przedstawienia i omówienia potencjału wojskowego tego terytorium.

Strefa Kaliningradu pozostaje istotnym elementem rosyjskiej strategii wojskowej w regionie Morza Bałtyckiego. Jej celem jest utrzymywanie potencjału wojskowego skutecznie wiążącego siły ewentualnego przeciwnika, wypełnianie zadań związanych z kontrolą obcej aktywności wojskowej na Morzu Bałtyckim i w zależności od scenariusza konfliktu albo użycie jednostek dyslokowanych na obszarze obwodu kaliningradzkiego jako sił odpierających główne uderzenie NATO na zachodnim kierunku strategicznym, albo podejmowanie działań odstraszających przy jednoczesnym unikaniu otwartego konfliktu zbrojnego. Trzeba jednak podkreślić, że zgrupowanie wojsk rosyjskich w strefie Kaliningradu ma ograniczone możliwości prowadzenia samodzielnych działań bojowych. Bardziej długotrwałe operacje wojskowe bądź też działania o dużej intensywności możliwe są wyłącznie jako element działań całości sił na zachodnim kierunku strategicznym czyli Zachodniego Okręgu Wojskowego albo Regionalnego Zgrupowania Wojsk Białorusi i Rosji. Głównym zadaniem wojsk w strefie Kaliningradu jest wiązanie sił przeciwnika w rejonach przygranicznych, współdziałanie z siłami z terytorium Białorusi w ramach zapobiegania blokady obwodu, a także ewentualne prowadzenie dywersji na zapleczu zgrupowania przeciwnika łącznie z możliwością przeprowadzenia taktycznego desantu morskiego w wybranych punktach. Poza oczywistym uzależnieniem od wsparcia, głównie logistycznego, z pozostałej części terytorium Rosji ograniczenie dla działań sił rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim wynika z samej geografii teatru takich działań, która utrudnia ruchy zgrupowań pancernych i zmechanizowanych: słabo rozwinięta sieć dróg, teren pagórkowaty, jeziora. Ograniczone są również możliwości oddziaływania stacjonującej w Bałtyjsku morskiej składowej zgrupowania w strefie Kalinigradu, a to z racji pozostawania w bezpośrednim zasięgu oddziaływania środków rażenia państw NATO. Zgrupowanie wojsk rosyjskich w strefie Królewca jest także istotnym składnikiem polityki powstrzymywania NATO, której elementami są m.in. aktywność patrolowa i manewrowa rosyjskiej marynarki wojennej, rozmieszczanie w obwodzie systemów rakietowych Bastion i Iskander, pogłoski o obecności broni jądrowej na terytorium obwodu itp.

Atmosfera zagrożenia enklawy przez NATO uzasadniała rozpoczęcie ze strony Rosji wiosną 2016 roku zmian organizacyjnych we Flocie Bałtyckiej. 1 kwietnia podjęto decyzję o ponownym sformowaniu, na bazie dotychczasowych jednostek lądowych, 11. Korpusu Armijnego oraz zapowiedziano dostawy nowego uzbrojenia. Jak na ograniczono się do utworzenia struktur dowodzenia i sztabu nowego korpusu, nie rozwinięto jednak nowych jednostek bojowych. Ostatnie istotne wzmocnienie potencjału bojowego miało miejsce w 2011 roku, kiedy na bazie będących dotychczas w różnym podporządkowaniu pododdziałów utworzono dodatkową brygadę artylerii. Całość sił stacjonujących obecnie w obwodzie kaliningradzkim można szacować na około 25 tys. żołnierzy. Dla zdolności bojowych Sił Zbrojnych FR w basenie Morza Bałtyckiego kluczowe jest rozmieszczenie w obwodzie kaliningradzkim (w latach 2012–2013) systemów obrony powietrznej S-400 (o zasięgu 400 km. W systemy te wyposażono dwa dywizjony 183. Pułku Rakietowego Obrony Powietrznej).

Rozmieszczono tam także systemy rakietowe Bastion z rakietami Onyks o zasięgu co najmniej 450 km w przypadku wykonywania przez nie uderzeń na cele naziemne. W listopadzie 2016 roku w systemy Bastion został wyposażony jeden z dywizjonów 25. Pułku Rakietowego Obrony Wybrzeża. W październiku 2016 roku rozpoczęto również rozmieszczanie systemów rakietowych Iskander-M o zasięgu co najmniej 500 km. Tu  kwestią otwartą pozostaje zakończenie procesu przezbrajania 152. Brygady Rakietowej, pierwotnie planowane na 2018 rok. Szczególną uwagę zwracają jednak systemy Bastion – należy przyjąć, że wzorem rozwiązań zastosowanych na najnowszych rosyjskich okrętach wojennych, z systemów tych możliwe jest odpalanie rakiet Kalibr o zasięgu co najmniej 1500 km.

Ponadto Flota Bałtycka dysponuje 4 dużymi korwetami projektu 20380, które wprowadzono do służby w latach 2008–2014 i które bazują w Bałtyjsku. Mogą one zostać wyposażone w pociski manewrujące Kalibr. Dwie nowsze, mniejsze korwety projektu 21631, przebazowane do Bałtyjska z Sewastopola w październiku 2016 roku, już zostały wyposażone w Kalibry. Należy przy tym podkreślić, że Polska znajduje się także w zasięgu wyposażonych w te pociski okrętów, w tym podwodnych, operujących w akwenie Morza Czarnego.

Rozmieszczenie tych systemów w znaczący sposób zwiększa wachlarz możliwości uderzeniowych rosyjskiego zgrupowania i pozwala na stworzenie w oparciu o strefę Królewca tzw. strefy antydostępowej (A2/AD), która w zasięgu rosyjskich środków rażenia pozostawia terytoria i przestrzeń powietrzną sąsiednich państw NATO, a uwzględniając zasięg rakiet Kalibr – także całą Europę Środkową i Skandynawię. W odróżnieniu od sytuacji z połowy lat 90. XX wieku obwód kaliningradzki utracił swoje dotychczasowe walory „lotniskowca” (głównie za sprawą rozwoju broni precyzyjnego rażenia bazowania powietrznego i morskiego). Dzięki rozmieszczeniu nowych typów systemów rakietowych stanowi on jednak rejon niezwykle istotny dla potencjalnego sparaliżowania aktywności wojskowej wschodniej flanki NATO. Jednostki lądowego komponentu zgrupowania przezbrajane są w ostatniej kolejności w skali całego Zachodniego Okręgu Wojskowego, jedynie tempo przezbrajania komponentu powietrznego i morskiego nie odbiega od obserwowanych w innych zgrupowaniach w europejskiej części Federacji Rosyjskiej.

Z perspektywy rosyjskiej jedyny element o znaczeniu strategicznym stanowi nowa, uruchomiona w 2011 roku stacja radiolokacyjna systemu wczesnego ostrzegania o ataku rakietowym Woronież-DM w miejscowości Pionierski, dla osłony której skierowano do Kaliningradu pierwsze poza okolicami Moskwy systemy obrony powietrznej S-400. Biorąc jednak pod uwagę perspektywę państw regionu, znaczenie strategiczne ma wspomniana wyżej, a stworzona w oparciu o nowe systemy rakietowe, strefa antydostępowa.

Całkowite przezbrojenie w rakiety Iskander 152. Brygady Rakietowej w Czerniachowsku zaplanowane do 2018 roku nie zmieni już zasadniczo sytuacji militarnej wokół strefy Królewca, co najwyżej poszerzy nieco spektrum rosyjskiego oddziaływania w ramach antynatowskiej strefy antydostępowej. Być może będzie to przez Rosję rozgrywane jako karta przetargowa w próbach skłonienia nowej administracji USA i rządów niektórych europejskich członków NATO do rezygnacji z budowy w polskim Redzikowie elementów amerykańsko-natowskiego systemu obrony przeciwrakietowej. W przypadku fiaska takich prób planowane od dawna rozmieszczenie Iskanderów zostanie potraktowane jako odpowiedź na realizację tego projektu.  

Uboczną konsekwencją postępującej militaryzacji strefy Królewca jest jakoby obserwowana podwyższona aktywność rosyjskich służb specjalnych i innych resortów siłowych, choć akurat to się wydaje naciągane. Szczególną rolę miałyby odgrywać struktury Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Federalnej Służby Ochrony (FSO) odpowiedzialne za ochronę kontrwywiadowczą obwodu i rządową łączność specjalną. NATO twierdzi, że w ostatnich latach zwiększyła się rola obwodu jako bazy wypadowej w realizacji zadań wywiadowczych na obszarze Litwy i Polski. O nasileniu aktywności wywiadowczej świadczy, że zadania mające charakter klasycznego wywiadu politycznego realizuje FSB, zajmująca się zgodnie z ustawą kompetencyjną jedynie płytkim wywiadem przygranicznym. Potwierdzeniem tego rodzaju działań ma być postawienie w stan oskarżenia zatrzymanego na Litwie podpułkownika Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaja Filipczenki, któremu zarzuca się próbę werbunku funkcjonariuszy litewskich służb odpowiedzialnych za ochronę obiektów wykorzystywanych przez prezydenta Litwy. Nawet na Litwie mało kto traktuje takie „dowody” poważnie, choć służą one do psucia krwi między stronami.

 

 

Jednostki Sił Zbrojnych FR w obwodzie kaliningradzkim (w składzie jednostek wyszczególniono pododdziały ogólnowojskowe i wsparcia bojowego oraz ich podstawowe uzbrojenie zgodnie z CFE)

 

Jednostki centralnego podporządkowania

1407. Centralna Baza Uzbrojenia Artylerii – Kaliningrad

 

Wojska Lądowe (jednostki podporządkowane bezpośrednio dowództwu Zachodniego Okręgu Wojskowego)

82. Brygada Radiotechniczna – Primorsk (część jednostki, druga część w obwodzie smoleńskim)

841. Centrum Walki Radioelektronicznej – Jantarny

 

Siły Powietrzno-Kosmiczne

− NN. Węzeł Radiotechniczny (stacja radiolokacyjna Woronież-DM)

- Pionierski  26. Punkt Pomiarowy (stacja kwantowo-optyczna Sażeń-TM, system dowódczo-pomiarowy Fazan)

 

Marynarka Wojenna (Flota Bałtycka)

Komponent morski:

− 128. Brygada Okrętów Nawodnych – Bałtyjsk (1 fregata projektu 11540, 4 korwety projektu 20380 wyposażone w rakiety Kalibr; w 2016 roku wycofano ze służby 2 niszczyciele projektu 956A);

− 71. Brygada Okrętów Desantowych – Bałtyjsk (4 okręty desantowe projektu 775/775M, 2 poduszkowce desantowe projektu 12322 Zubr, 2 kutry desantowe projektu 21820, 3 kutry desantowe projektu 11770, 1 kuter desantowy projektu 1176); − 64. Brygada Okrętów Ochrony Rejonu Wodnego – Bałtyjsk (146. Grupa Taktyczna Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych);

− 6 korwet ZOP projektu 1331M; 323. Dywizjon Trałowców – 4 trałowce bazowe projektu 12650, 6 trałowców redowych projektu 13000 i 10750; 313. Oddział SpecNaz);

− 36. Brygada Kutrów Rakietowych – Bałtyjsk (1. Dywizjon Kutrów Rakietowych – 7 korwet rakietowych projektu 12411/12411M; 106. Dywizjon Ma- łych Okrętów Rakietowych – 4 korwety rakietowe projektu 12341; Dywizjon Małych Okrętów podwodnych – 2 korwety projektu 21631 z rakietami Kalibr);

− 342. Oddział Awaryjno-Ratowniczy – Bałtyjsk (12 jednostek ratowniczych i pożarnych); − 72. dywizjon okrętów rozpoznawczych – Bałtyjsk (2 średnie okręty rozpoznawcze projektu 864, 2 małe okręty rozpoznawcze projektu 503M); − 603. Dywizjon Okrętów Hydrograficznych – Bałtyjsk (1 okręt hydrograficzny projektu 861, 7 kutrów hydrograficznych);

− 51. Rejon Służby Hydrograficznej – Bałtyjsk (6 kutrów hydrograficznych); − Grupa Jednostek Zabezpieczenia – Bałtyjsk (11 jednostek pomocniczych, w tym 2 zbiornikowce i 8 holowników).

 

Komponent lądowy:

− 336. Brygada Piechoty Morskiej – Bałtyjsk (2 bataliony piechoty morskiej, batalion desantowo-szturmowy, 2 dywizjony artylerii; 134 transportery opancerzone BTR-80/82A, 18 haubic samobieżnych 122 mm 2S1 Goździk, 12 haubic samobieżnych 120 mm 2S9 Nona-S, 6 wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych 122 mm BM-21 Grad);

− 561. Morski Punkt Rozpoznawczy – Parusnoje (2 kompanie SpecNaz); − 25. Pułk Rakietowy Obrony Wybrzeża – Donskoje (2 baterie rakiet, 6 wyrzutni systemu Redut); − NN. Arsenał – Bałtyjsk.

 

Komponent powietrzny:

− eskadra śmigłowców ZOP 72. Bazy Lotniczej – Donskoje (14 śmigłowców ZOP Ka-27PŁ/PS).

 

 

Zgrupowanie Wojsk Lądowych podległe dowództwu Floty Bałtyckiej

11. Korpus Armijny – Kaliningrad – w składzie:

− 7. Pułk Zmechanizowany – Kaliningrad (3 bataliony zmechanizowane, batalion czołgów, dywizjon artylerii samobieżnej; 85 bojowych wozów piechoty BMP-2, 30 czołgów T-72B, 18 haubic samobieżnych 152 mm 2S3 Akacja, 12 haubic ciągnionych 120 mm 2B16 Nona-K; bataliony ogólnowojskowe o strukturze trzykompanijnej; w oparciu o wyposażenie przechowywane w bazach uzbrojenia i amunicji możliwość rozwinięcia dywizji zmechanizowanej);

− 79. Brygada Zmechanizowana – Gusiew (3 bataliony zmechanizowane, batalion czołgów, dwa dywizjony artylerii samobieżnej, dywizjon artylerii rakietowej, dywizjon artylerii przeciwpancernej; 41 czołgów T-72B, 159 transporterów opancerzonych MT-LB, 11 transporterów opancerzonych BTR-80, 36 haubic samobieżnych 152 mm 2S3 Akacja, 18 moździerzy samobieżnych 120 mm2S12 Sani, 12 wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych 122 mm BM-21 Grad, 12 armat przeciwpancernych 100 mm MT-12 Rapira; bataliony ogólnowojskowe o strukturze czterokompanijnej);

− 244. Brygada Artylerii – Kaliningrad (dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon artylerii rakietowej; 18 haubic ciągnionych 152 mm 2A36 Hiacynt-B, 18 wieloprowadnicowych wyrzutni pocisków rakietowych 122 mm BM-21 Grad);

− 152. Brygada Rakietowa – Czerniachowsk (3 dywizjony rakietowe, 12 systemów rakietowych 9K79 Toczka-U; do 2018 roku planowane przezbrojenie w systemy Iskander);

− 22. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej – Kaliningrad (4 baterie rakietowe, 16 systemów 9K330 Tor).

 

Jednostki w bezpośrednim podporządkowaniu dowództwa Floty Bałtyckiej:

− 69. Pułk Inżynieryjny – Gwardiejsk;

− 254. Batalion Radiotechniczny SpecNaz – Gwardiejsk;

− 134. Batalion Łączności – Kaliningrad;

− 135. Batalion Łączności – Kaliningrad;

− 2574. Baza Uzbrojenia i Amunicji – Guriewsk/Riabinowka (możliwość rozwinięcia pułku czołgów);

− 2676. Baza Uzbrojenia i Amunicji – Czerepanowo (możliwość rozwinięcia pułku zmechanizowanego);

− 2652. Baza Uzbrojenia i Amunicji Artylerii – Prochładnoje (możliwość rozwinięcia pułku artylerii);

− 148. Batalion Remontowo-Budowlany – Kaliningrad.

 

Zgrupowanie Sił Powietrzno-Kosmicznych podległe dowództwu Floty Bałtyckiej

44. Dywizja Obrony Powietrznej – Kaliningrad – w składzie:

− 183. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej – Gwardiejsk (6 dywizjonów rakietowych; 16 systemów S-400, 24 systemy S-300PS, 6 systemów 96K6 Pancyr-S1);

− 1545. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej – Znamiensk (2 dywizjony rakietowe; 16 systemów S-300W);

− 81. Pułk Radiotechniczny – Pieriesławskoje.

 

Jednostki w bezpośrednim podporządkowaniu dowództwa Floty Bałtyckiej

− 72. Baza Lotnicza – Czkałowsk (1 eskadra myśliwska, 2 eskadry wielozadaniowe; 11 samolotów myśliwskich Su-27/Su-27P, 13 wielozadaniowych samolotów bojowych Su-27SM3, 8 wielozadaniowych samolotów bojowych Su-30M2, 12 śmigłowców bojowych Mi-24, 8 śmigłowców wsparcia bojowego Mi-8);

− eskadra szturmowa 72. Bazy Lotniczej – Czerniachowsk (16 bombowców frontowych Su-24M/Su-24MR, w perspektywie 2017 roku planowane przezbrojenie w nowe wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30/ Su-34);

− eskadra transportowa 72. Bazy Lotniczej – Chrabrowo (3 samoloty transportowe An-26, 2 samoloty transportowe An-140-100);

− 81. Batalion Łączności i Zabezpieczenia Radiotechnicznego – Primorsk/ Łunino;

− 82. Batalion Łączności i Zabezpieczenia Radiotechnicznego – Kaliningrad


 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Sledzimy bieg wydarzen......
  Kiedy znajduje Pan czas na wyszukanie tego wszystkiego?
  Rozgrywka o panowanie nad swiatem zbliza sie szkrokam.Falszywy prorok,s USA, dostanie po skorze,ale ostatecznym zwyciezca bedzie Wlasciciel naszego globu.
 • Rosjanie Bracia Słowianie !
  Jeżeli te rosyjskie jednostki w Kaliningradzie wyzwoliły by NAS SŁOWIAN z żydowsko-amerykańskiej okupacji to jestem ZA !

  Nic tak nie poniża nas Słowian w Polsce jak żydo-amerykańsko-izraelskie rządy okupacyjne !

  Proszę codziennie bogów by ROSJA wyzwoliła nas o tej gangreny żydowskiej w Polsce !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin LACH ! UNIA owszem ale tylko SŁOWIAN !!!
 • Ewentualny konflikt
  Decydujące znaczenie nie będzie oparte na statystykach, ale bieżącej sytuacji.Pokazuje to sytuacja w Syrii, ale i nie tylko. Jeżeli przyjmiemy strategie, ze Rosja nie atakuje NATO, siły w regionie będą stanowiły, jedynie obronę całej strefy Kallingradu. A przecież trzeba wcisnąć w ewentualny konflikt ostatnia strategie Rosji-Nie dopuścić do wojny na własnym terytorium. I tu dochodzimy do statystyk, za którymi jednak kryje sie strategia o nie prowadzeniu wojny na własnym terytorium.Konflikt z Rosja oznacza automatycznie, konflikt kontynentalny.
 • Artykuł dobry, ale tytuł nie powinien kończyć się pytajnikiem.
  Na naszych oczach powstaje nowa oś Berlin-Moskwa, w której - nieco paradoksalnie, bo tym razem po stronie która wypędziła dawnych włodarzy - Prusy Wschodnie wciąż pełnią swoją odwieczną rolę straszaka Państw Nadbałtyckich i całego regionu Środkowej Europy, z Polską na czele.
  W samym centrum tej nowej ugody rosyjsko-niemieckiej tkwi wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Nordstream, które mniej zorientowanym kojarzy się jedynie z rurą pod Bałtykiem, podczas gdy w rzeczywistości jest gigantycznym projektem infrastrukturalnym, którego zasięg znacznie wykracza poza samą logistykę surowców energetycznych.
  Dość napisać, że w Niemczech pod dostawy rosyjskiego gazu wciąż buduje się całą infrastrukturę, z elektrowniami gazowymi - zastępującymi atomowe - na czele.
  O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, że stanowisko szefa piastuje w nim dawny kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder.
  Nawiasem mówiąc, który został oddelegowany na to stanowisko prosto z posady globanego managera w banku Rothschild..
  Rola Królewca, jako bazy strzegącej rosyjskich interesów na Bałtyku, wzrosła niepomiernie po realizacji inwestycji podmorskiego rurociągu.
  Właśnie, ale czy strzeże ona tylko rosyjskich interesów?
  Niedawno głośnym echem odbił się artykuł w niemieckim"Deutsche Wirtschafts Nachrichten”, w którym nie owija się w bawełnę, pisząc:

  "Das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 ist in Gefahr. Besonders gefährlich für Deutschland: Polen will der EU mit der Baltic Pipe eine polnisch-amerikanische Alternative anbieten, die Russland empfindlich schmerzen würde".

  (Tłumaczenie maszynowe) "Projekt rurociągu niemiecko-rosyjski Nord Stream 2 jest w niebezpieczeństwie. Szczególnie niebezpieczne dla Niemiec: Polska chce zaoferować UE polsko-amerykańską alternatywę Baltic Pipe, która będzie bolesna dla Rosji".
  Czemu będzie bolesna? Ponieważ:
  "Gazprom będzie musiał konkurować pod względem cen z dostawami skroplonego gazu z Europy Pólnocno-Wschodniej."
  Rola Królewca, jako straszaka na Polskę jest w tym przypadku oczywista.
  W tym kontekście należy się jedynie cieszyć, że rozwiązanie tymczasowe, jakim jest obecność wojsk USA w Polsce, nieco tę groźbę oddala i być może tym razem będziemy mieć czas, aby się sami wzmocnić na tyle, aby nasza słabość nie kusiła okoliczne drapieżniki.
  Polecam cytat z Bismarcka: Tajniki polityki? Podpisać dobry traktat z Rosją
 • @Herkules 01:55:04
  Wlasciciel naszego globu...?

  Masz na mysli apolyona?
  : )

  Optucz falszywego proroka, pierwsza bestia, szkarlatna, czy wn nie dostana pp skorze?

  Nie sadzisz ze cala cywilizacja dostanie?

  Jakis taki subtelnie wybiorczy jestes.
 • @ele 09:16:49
  Jak rosjanie moga ciebie wyzwalac spod wplywu okupacji jak oni sami sa okupowani we wlasnym kraju, tak jak my.
  Pare procent luda posiada przepych surowcowy nalezacy do narodu, w dodatku wiekszosc tego luda ma korzenie inne niz slowianskie.
  Przestan wiec plakac jak placzki na pogrzebach tylko zacznij myslec.
 • @eonmark 00:32:06 Mity żydowskiej propagandy !
  żydostwo uprawia tanią prymitywna propagandę że Rosjanie nie są Słowianami aryjczykami ! i że to żydzi są potomkami aryjczyków !!!
  ale jaki poziom prymitywizmu żydostwa taka propaganda !

  Rosjanie są największym narodem Europy i jednym z największych narodów na świecie, a ich liczbę szacuje się według różnych źródeł od 127 do 167] milionów.
  Zgodnie z rosyjskim powszechnym spisem ludności przeprowadzonym w 2010 roku Rosjanie są największą, tubylczą grupą etniczną Rosji, gdzie żyje ich ponad 111 mln (ok. 78%). !!!!!!
  !
  Gdzie mieszkają rdzenni Rosjanie ? tabela Wikipedi przedstawia.
  Regiony zamieszkania
  Rosja 115.889.100[1]
  Ukraina 8.334.100[2]
  Kazachstan 4.480.200[3]
  Stany Zjednoczone 3.163.100[4]
  Białoruś 785.100[5]
  Uzbekistan 620.000[6]
  Łotwa 556.422[7]
  Kanada 500.600[8]
  Kirgistan 419.600[9]
  Mołdawia 367.900[10][11]
  (łącznie z Naddniestrzem)
  Estonia 342.400[12]
  Wielka Brytania 300.000[13]
  (przypuszczenia)
  Brazylia 200.000[14]
  (przypuszczenia)
  Niemcy 189.300[15]
  Litwa 174.900[16]
  Turkmenistan 142.000[6]
  Azerbejdżan 141.700[17]
  Argentyna 114.300[18]
  Tadżykistan 68.200[19]
  Gruzja 67.700[20]
  (łącznie z Abchazją i Osetią Płd.)
  Australia 67.100[21]
  Kuba 50.200[22]
  Hiszpania 42.600[23]
  Rumunia 36.400[24]
  Finlandia 33.400[25]
  Czechy 31.900[26]
  Włochy 25.800[27]
  Grecja 18.200[28]
  Chiny 15.600[29]
  (łącznie z Tajwanem)
  Francja 15.600[30]
  Bułgaria 15.600[31]
  Polska 6.100[32]

  Ireneusz Tadeusz Słowianin LACH ! Słowianie Nie wierzcie Nigdy żadnemu żydowi ! to ludzie bez Honoru i bez poczucie wstydu !!
  to najbardziej pogardzana nacja na świecie !
 • @ele 07:40:46
  Ile procent rosjan to oligarchowie?
  Bo ci trzymaja w swich rekach 90% potencjalu rosji a wsrod tej grupy oficjalnie, ponad polowa powolywac sie moze na biblijne korzenie.
  Bredzisz propagande prorosyjska.
  Nie trafiles w czasy.
  Bardziej bys sie spelnil 50 lat temu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031