Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4573 posty 2072 komentarze

Bogusław Jeznach

Bogusław Jeznach - Dzielić się wiedzą, zarażać ciekawością.

500 lat Lutra

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

OBSERVATORIUM BOGUSLAVIANUM (01): Pięćsetna rocznica Reformacji skłania do refleksji nad znaczeniem Lutra w Niemczech…

 


 Prawie każdy, kto w tym roku odwiedzi Niemcy, ma szanse w publicznym miejscu natknąć się na mięsisto-ponurą twarz z portretu Marcina Lutra, albo nawet na którąś z tysiąca imprez, jakimi w ponad stu miejscowościach Niemcy uczczą  500-ną rocznicę jego buntu. Chodzi o słynne 95 tez, jakie ów zakonnik przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze, choć akurat tego faktu historycy raczej nie potwierdzają. Niemniej, to właśnie Luter wprawił w ruch wielki rozłam w chrześcijaństwie, który na zawsze zmienił nie tylko Niemcy, ale i cały ówczesny świat.

W swojej ojczyźnie Luter ma znaczenie głównie pozateologiczne. Całe pokolenia obojętnienia na wiarę, nie mówiąc o 45 latach propagandy oficjalnego ateizmu w NRD (która zresztą obejmowała Lutherburg Wittenberg, a jakże!) sprawiły, że dzisiejsi Niemcy nie są specjalnie religijni, choć nie są jeszcze aż tak zeświecczali jak Czesi – uważani za najbardziej ateistyczne społeczeństwo na świecie. Ale przecież  i w Reformacji nie chodziło bynajmniej o Boga. Dla Niemiec miała ona zasadniczo znaczenie świeckie. Uformowała niemiecki język, mentalność i sposób życia. Na całe stulecia pogrążyła kraj w krwawej wojnie religijnej i głęboko podzieliła jego tradycje. Wprawdzie dziś katolicy i protestanci stanowią w Niemczech po około 30% ludności, jednakże po zjednoczeniu Niemiec w XIX wieku luteranizm wyraźnie przeważył w kulturze nad katolicyzmem. „Vieles was früher typisch protestantisch war, nehmen wir heute als typisch deutsch“ (Wiele z tego, co wcześniej było typowo protestanckie, dziś uznajemy za typowo niemieckie)  stwierdza  Christine Eichel, autorka książki „Deutschland, Lutherland” mówiącej o wpływie Lutra na Niemcy.

Zacznijmy od estetyki. Dla Lutra była to poważna sprawa, podobnie jak wszystkie inne. Wierzył on, że chrześcijanie mieli zbawienie przez Chrystusa zagwarantowane, ale mieli też obowiązek tak żyć, aby na nie zasłużyć. Gwarancją kontroli własnego sumienia była asceza. Wszelka ostentacja i zbytek zakłócała warunki moralnej autodiagnozy. Ślady tej surowości estetycznej są dostrzegalne w architekturze Bauhaus z XX wieku, a nawet w stylu mebli IKEA z luterańskiej Szwecji. Ba, można je dostrzec w sposobie ubierania się, urządzenia biura i diecie Angeli Merkel, córki luterańskiego pastora przecież, oraz w obyczajach Joachima Gaucka, jeszcze niedawno prezydenta Niemiec, ale i byłego pastora we własnej osobie. Mogą oni uczestniczyć w pompatycznych przyjęciach francuskich prezydentów podczas wizyty w Paryżu, ale na pewno nie przenieśliby tego blichtru do Berlina.

Podobnie jak inni reformatorzy protestanccy, Luter był ikonoklastą i podzielał ich wstręt do plastycznych ozdobników. Ale już np. muzykę postrzegał inaczej. Szwajcarscy protestanci – Jan Kalvin i Ulrych Zwingli odrzucili muzykę, bo postrzegali ją jako rodzaj pokusy cielesnej, podobnie jak dzisiejsi wahabici w islamie. Ale dla Lutra muzyka była natchniona przez Boga bronią przeciw szatanowi. Zachęcał wiernych, aby śpiewali razem – po niemiecku, w kościołach, w domu i przy dźwięku instrumentów. Skutek? Dziś w Niemczech jest 130 orkiestr finansowanych z publicznych pieniędzy. W żadnym innym kraju nie ma tylu orkiestr, a na koncerty w Niemczech chodzi się nadal tak, jak dawniej na  nabożeństwa.: dostojnie, poważnie i niemal ponuro.  

Dziedzictwo Lutra można także dostrzec w tym, że chociaż pod względem liczby ludności Niemcy zajmują w świecie dopiero miejsce 17., to jeśli chodzi o rynek książki – zajmują II miejsce (po Ameryce). Przetłumaczywszy Biblię na język niemiecki Luter chciał, aby wszyscy w Niemczech - mężczyzni i kobiety, biedni i bogaci – aby ją przeczytali. Protestanci szybko zdobyli przewagę nad katolikami jeśli chodzi o wykształcenie, a w końcu wszyscy Niemcy rozmiłowali się w książkach.

W powszechnym przekonaniu Luter wpłynął też na niemiecki stosunek do pieniędzy. O ile katolicy, którzy z perspektywy Lutra przywykli do tego, że po każdej rundzie nowych grzechów są rozgrzeszani, beztrosko pogrążają się w długach (w języku niemieckim Schulden – długi – mają ten sam źródłosłów co Schuld – wina), to protestanci uznali powściągliwość konsumpcyjną i oszczędzanie za ważny moralny obowiązek. Echo tej postawy pobrzmiewało wyraźnie w niedawnych połajankach, jakich południowej Europie - katolickiej (Włochy) lub prawosławnej (Grecja) nie szczędził niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble, także zdeklarowany luteranin.

Co do pieniędzy Luter różnił się jednak również od innych „proroków” Reformacji. Kiedy w roku 1904 Max Weber napisał swoje słynne dzieło Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus  (Etyka protestancka i duch kapitalizmu), miał w niej na myśli przede wszystkim kalwinizm i jego pochodne, takie jak amerykański purytanizm. Calvin postrzegał bowiem zdolność do zdobycia indywidualnego majątku, jako znak od Boga, że dana osoba jest predestynowana do zbawienia. Luter uważał jednak, że chrześcijanie są już w zasadzie zbawieni, a więc bogactwo mimo wszystko było także u niego podejrzane. Zamiast gromadzenia bogactw chrześcijanie powinni raczej pracować dla wspólnoty, a nie tylko dla siebie. Praca zawodowa (Beruf) stała się w ten sposób powołaniem (Berufung). Celem był nie zysk, lecz sprawiedliwa redystrybucja dóbr. Prof. Gerhard Wegner, niemiecki teolog protestancki uważa, że to właśnie ten „luterański socjalizm” legł u podstaw koncepcji państwa opiekuńczego („der Sozialstaat” albo „welfare state”) realizowanego w Niemczech i Skandynawii, który to model obecnie szybko wyrodnieje w przytułek dla sprytnych uchodźców.   

Podskórne dziedzictwo Lutra pulsuje także w zachowaniach o wiele ciekawszych niż w innych krajach Zachodu. Luter uznawał tylko zysk pochodzący z pracy, a nie z hazardu albo spekulacji. Wspomniana Christine Eichel pisze, że to właśnie dlatego Niemcy, a zwłaszcza luteranie, w porównaniu np. z Anglosasami wykupują o wiele więcej ubezpieczeń na życie, a dużo mniej inwestują w papiery giełdowe lub grają w swojego totka. Niemcy wszędzie naciskają na przestrzeganie zasad i porządku, oraz niemal z religijną starannością sortują swoje śmieci, w tym także według koloru szkła. Są też światowymi mistrzami w odzyskiwaniu, zbieraniu i przerobie surowców wtórnych (65% całości odpadów), w czym bez trudu biją nawet Koreańczyków (II miejsce). 

Lutrowi przypisuje się także silny antysemityzm, który jakoby wylazł Niemcom spod skóry dopiero za Hitlera (hm, katolika, jakby nie było). Luter obwiniał nawet Żydów za „złe oko” i czary, które spowodowały chorobę, która go ostatecznie zabiła. Legendarne u Niemców posłuszeństwo i dyscyplina wobec władzy (Befehl ist Befehl) też przypisuje się Lutrowi, który nalegał na silne rozdzielenie władzy świeckiej od duchowej i odpowiednio rozpisał należne im posłuszeństwo. W czasach Lutra niemieccy książęta feudalni chętnie korzystali z tego argumentu przy tłumieniu powstań chłopskich. I wreszcie, choć Luter podobno lubował się w rubasznych żartach, jest także uważany za prekursora poważnych i nudnych niemieckich dysput i umoralniających pouczeń. Do dziś bardzo wielu Niemców zachowało tendencję do wygłaszania swego zdania grożąc słuchaczom palcem, choć może to tylko ja nie miałem szczęścia do bardziej  sympatycznych osobników z tego narodu.   

Wszystko to czyni z Niemców naród dość sztywny i trudny do współżycia z innymi. Widać to już w Brukseli, gdzie niemieccy komisarze mają opinie najbardziej apodyktycznych służbistów. Jak w tej sytuacji sprawdzi się dziedzictwo luteranizmu w zetknieciu z obecną kakofonią poglądów i postaw, od których w Niemczech, aż się roi – od buddyjskich medytantów po muzułmańskich fundamentalistów – jest jak się wydaje najważniejszym bólem głowy dla ich klasy przywódczej. Nie widzę tam jednak dla Lutra następnych 500 lat. (BJ)

KOMENTARZE

 • @ Autor
  "Nie widzę tam jednak dla Lutra następnych 500 lat."

  Oj tam, oj tam - oprócz Lutra jest jeszcze pruski ordung - jak padnie rozkaz, to nie ma zmiłuj. Będą "sortować" - rzetelnie i z zapamiętaniem...

  Ukłony

  5*
 • Mój Ojciec
  twierdził, że Niemcy biorąc rozbrat z Rzymem sami winni są temu co się z nimi dzieje od tamtego czasu.
 • Witaj z powrotem:)
  5*
 • Mr B.Jeznach
  Tu gdzie mieszkam jest wielu "francuskich" protestantow, ktorych nie rozpoznasz zewnetrznie...Jest wiele kosciolkow z kurem na dachu....Przez pewien czas te tereny nalezaly do ksiestwa niemieckiego
  Wirtenberg, co odbilo sie na wierze podwladnych. Byl czas, kiedy to protestanci otzrymywali lepsze posady niz katolicy. Obecnie zas to nie stare kosciolki katolickie i bardziej surowe obiekty protestantow, lecz mniejsze lub wieksze meczety dominuja takze na naszych terenach..O ile protestant z katolikiem moga wspolnie pracowac, zyc oraz planowac, o tyle trudniej tak wspolzyc z muzulmanami ...
  https://www.youtube.com/watch?v=TkUksOEUcx8
  https://www.youtube.com/watch?v=6W7VOPzI4mw
 • @tadman 16:52:16
  "Niemcy biorąc rozbrat z Rzymem..."

  My nie wzięliśmy i ojczulkowie wzięli udział obradach stołu "bez kantów"... Tylko proszę się na mnie nie złościć...

  Serdeczności.
 • Witam z powrotem, Panie Bogusławie.
  Bez Pana Neon24 to nie ten portal co z Panem.
 • Czytałem
  "Kiedy w roku 1904 Max Weber napisał swoje słynne dzieło Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Etyka protestancka i duch kapitalizmu), miał w niej na myśli przede wszystkim kalwinizm i jego pochodne, takie jak amerykański purytanizm. Calvin postrzegał bowiem zdolność do zdobycia indywidualnego majątku, jako znak od Boga, że dana osoba jest predestynowana do zbawienia."

  Czytałem tę książkę i pamiętam, jak Max Weber tłumaczył pojawienie się tej kalwińskiej etyki, utożsamiającej bogactwo z łaską, ze zbawieniem. Na początku tak nie było w Niderlandach. Na początku obowiązywała tam po prostu etyka chrześcijańska, która można streścić benedyktyńskim "ora et labora". Ponieważ jednak tam potraktowali ją poważnie, wielu uczciwych rzemieślników zaczęło się bogacić. Wtedy powstał problem teologiczny, jak pogodzić ewangeliczne wezwanie do ubóstwa z dorobkiem, zdobytym uczciwą pracą. Odpowiedź teologów była, że takie bogactwo jest łaską. Potem już niewiele trzeba było do uznania, ze wszelkie bogactwo jest łaską.

  Okazuje się, że ten sam etyczny punkt wyjścia może prowadzić do ukształtowania bardzo odmiennych postaw społecznych.

  Za tekst oczywiście 5*
 • Sprawa nie jest przesądzona
  "Jak w tej sytuacji sprawdzi się dziedzictwo luteranizmu w zetknięciu z obecną kakofonią poglądów i postaw, od których w Niemczech, aż się roi – od buddyjskich medytantów po muzułmańskich fundamentalistów – jest jak się wydaje najważniejszym bólem głowy dla ich klasy przywódczej. Nie widzę tam jednak dla Lutra następnych 500 lat."

  Niech Pan nie zapomina, że Niemcy to w połowie potomkowie zgermanizowanych Słowian. Mają ogromną praktykę w germanizowaniu. Ja podzielam obawy prof. Macieja Giertycha, który napisał kiedyś, że możemy w przyszłości mieć do czynienia z muzułmańskimi Niemcami. Wiarę to oni zmienią, bo tyle już w niej zmienili, że nie będą z tym mili problemu, ale postawy pozostaną. Zresztą, o ile islam dobrze rozumiem, tam też do czynienia z zewnętrznym przyjmowaniem nakazów, z formalnym podejściem do wiary. Trzeba się modlić o określonych porach, nosić burki i walczyć z niewiernymi. To jest bardzo podobne do pruskiego: wypełniaj swoje obowiązki wobec państwa, reszta, tzn. co naprawdę myślisz, nas nie obchodzi.
 • @
  Systematycznie pomijaną częścią życiorysu Marcina Lutra jest fakt, że on sam przed śmiercią żałował swojego antypapieskiego nastawienia oraz destruktywnego kształtu jakiego jego Reforma przybrała w Kościele.
  Podwaliną na reformy Marcina Lutra był ruch husycki zapoczątkowany przez Jana Husa, a wiece „wyzwolenia spod doktryn KK” organizowane przez Lutra odbywały się pośród swawolnego picia i jedzenia.
  W poranek po śmierci Luter został znaleziony na podłodze z napuchniętym od jedzenia i picia brzuchem. Poprzedzającej nocy sławetny reformator wstał od stołu “wielce przepełniony zagranicznymi winami i egzotycznym jedzeniem.” Stąd opinia, ze etyka oraz doktryny Marcina Lutra „rozwieszone zostały pomiędzy Bogiem i Diabłem”.
  Zdaje się, że współcześni papieże zaadoptowali tą część bliżej Boga.
 • Cieszy nas Pański powrót
  W języku proboszczów słowo "Luter" oznacza coś między wyzwiskiem a przekleństwem

  Pozdrawiam
 • @ autor
  Witam serdecznie.
  Cieszę się, z powrotu.
  Ciekawe spostrzeżenia i warte przemyślenia.
  Pozdrawiam Pana, życzę zdrowia i częstego pisania na neonie.
 • Luter byl bardzo pobozny ale lubial sobie popuszczac.
  ):
 • @roux 21:17:56
  Termin "luter" do tej pory pośród gminu jest wyrzutem sumienia z powodu własnej miałkości charakteru i relatywizmu moralnego.

  Taką etykietę otrzymałem kiedyś zamiast merytorycznej rozmowy
 • @ Autor
  5*.

  Znakomita notka. "Mięsista" i wiele wyjaśniająca.
 • @
  BREDNIE katoliczczykow (aparatczykow KK) o Lutrze!

  KK nienawidzi Lutra za to ( i tylko za to), ze przetlumaczyl Biblie na jezyk ojczysty! To jest ta najwieksza ''zbrodnia'' Lutra!

  No ale KK tworza zboczency, inkwizycja....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031